One cup coffee

ชื่อร้าน (ภาษาไทย): กาแฟ วัน+คัพ

ชื่อร้าน (ภาษาอังกฤษ): One cup coffee

รายละเอียดของทางร้าน: กาแฟถุงกระดาษ วัน+คัพ คืนทุนไว ราคาวัตถุดิบถูก รสชาติ อร่อย มีเมนูมากกว่า30เมนู ราคาถูก 20-25บาท
มีสาขา 27 สาขา. ขายแฟรนไชส์ ครบวงจร กาแฟสด กาแฟถุงกระดาษ ชานมไข่มุก

เมนูแนะนำ,โปรโมชั่น,อื่นๆ: โกโก้กล้วยหอม นมบลูเบอรี่ กาแฟโบราน

Email : Kladae@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *