MR.COFFEE

MR.COFFEE ปัจจุบันมี 3 สาขา

สาขาแรกคือสาขาศรีราชา ตั้งอยู่อาคารพานิชย์ตรงข้าม BSC

สาขาที่สอง ตั้งอยู่วงเวียนบางแสน

และสาขาที่สาม ตั้งอยู่ตรงสถานีแซบ ศรีราชา

เพื่อนๆ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากทางร้านกาแฟ MR.COFFEE ได้หลายช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น

 

Facebook: facebook.com/MR.COFFEE.TH
Twitter:  twitter.com/MrCoffeeTH
Website:  http://www.mrcoffeecafe.com

หรือทาง Email:  mr.coffee.th@hotmail.com

 

MR.COFFEEMR.COFFEEMR.COFFEEMR.COFFEE

MR.COFFEE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *