ขายเมล็ดกาแฟสด

1.มีโรงคั่วเอง
2.เมล็ดสูตรกาแฟเย็น อร่อยยกนิ้ว
3.เมล็ดกาแฟร้อนไม่เป็น สองลองใคร
4.ราคาเป็นกันเอง

ผู้ประกาศ: อนุตตรีย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *