ขายส่งขนม”ฃ่อมะลิ”

ขายส่ง ขนมไทยประยุค เช่นขนมช่อมะลิ (และอื่น) ซึ่งเป็นขนมแป้งหวานสอดไส้ขนมไทยและรูปร่างสวยงาม

ติดต่อที่ https://www.facebook.com/Sweetts01

หรือ Line : jc.ying

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *