กิจการเพื่อสังคม,รับสมัครงาน,ผู้ด้วยโอกาส

ขอเชิญชวนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทุกท่านที่กำลังมองหางานทำ
เพื่อหาเงินเลี้ยงตนเองและครอบครัว
เรากำลังจะเปิดร้านเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ เล็กๆ เป็นร้านต้นแบบกิจการเพื่อสังคมพร้อมที่จะ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตัวท่านและร้านเพียงพอที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน รายได้จากยอดขายจะถูกนำไปใช้ 3 ทาง
1. ค่าใช้จ่ายภายในร้าน ค่าแรงของพนักงาน ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ
2. เก็บเข้าไว้เป็นกองทุนหมุนเวียนภายในร้าน
3. โครงการกองทุนสำหรับช่วยเหลือสังคม เช่น นำเงินไปบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ ซื้ออุปกรณ์ให้แก่โรงเรียน และเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ
ผุ้ที่สนใจเป็นแนวร่วมกรุณาส่งประวัติของท่านมาที่ gafairboran[แอด]gmail.com

ผู้ประกาศ: กาแฟโบราณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *